Akupunktur Tüp Bebekte Başarı Şansını Artırıyor

Tüp bebek tedavilerinin yaklaşık %90’ında en az bir embriyo transfer edilmesine karşın ancak %25’inde implantasyon ve canlı doğum geçekleşmektedir. Tüp bebek tedavisinin başarısını sınırlayan en önemli faktör embriyo elde edememek değil implantasyonun olmamasıdır. Tüp bebek başarısını artırmak için denenen tamamlayıcı tedavilerin arasında akupunktur da yerini almıştır. Akupunktur Çin tıbbında yüzyıllardır kadın üreme sisteminin sorunlarında kullanılmaktadır.

Akupunkturun fertilite üzerine etkisi tam olarak açıklanamamakla beraber 3 potansiyel mekanizma öne sürülmüştür.

1) Nörotransmitter (ß-endorfin, serotonin) salınımını düzenleyerek GnRH sekresyonunu uyarır ve gonadotropin, ve ovarian steroid sekresyonu üzerine etkilidir
2) Uterusta sempatik aktiviteyi inhibe ederek uterin arter impedansını düşürür ve uterus kan akımını artırır
3) Endojen opioid salınımını uyararak merkezi sinir sistemi üzerinden stres
yanıtını inhibe eder.

Bu etkiler sayesinde implantasyon oranlarını arttırdığı düşünülmektedir.


Akupunktur ne zaman uygulanır?

Çeşitli uygulama protokolleri bulunmakla beraber en yaygın uygulama şekli embryo transfer gününde transfer öncesi 25 dakika ve transfer sonrası 25 dakika olarak 2 seans yapılmasıdır.

Akupunktur nasıl uygulanır?

Akupunktur geleneksel meridyen noktalarına uygulanır. SP6 (sp: dalak), SP8, SP10, ST36 (ST: mide), ST 29 noktalarına iğne uygulanmasının uterusa gelen kan akımını artırdığı ve enerji verdiğine inanılmaktadır. Kalın barsak L4 ve L3 noktaları perikardium P 6 noktası ile kombine edildiğinde hastayı sakinleştirip rahatlattığına inanılmaktadır.


Akupunkturun Tüp bebekte etkinliği kanıtlanmış mıdır?

 • Akupunkturun Tüp bebek tedavisinde kullanımı ile ilgili 7 adet randomize kontrollü çalışmayı kapsayan bir meta-analiz yayınlanmıştır. IVF’i tamamlayıcı tedavi olarak akupunkturun kullanılmasının gebelik oranlarını (OR: 1.65) ve canlı doğum oranlarını (OR:1.91) arttırdığı sonucuna varılmıştır.
 • Akupunktur dışında kısırlık (infertilite) tedavilerinde yardımcı olarak kullanılan uygulamalar şunlardır:
 • Hücresel detoks
 • Ağır metal şelasyon programı (ağır metallerin hücrelerden uzaklaştırılması)
 • Bozucu alan eliminasyonu
 • Beden enerji dengesi analizi ve regülasyonu
 • Bedendeki eksik vitamin, mineral ve hormonların analizi (Wegatest ile)
 • Candida albicans (mantar) tedavisi
 • Oksijen Terapi (Airnergy)
 • Kombine alet tedavi programı (Manyetik alan, Biyofoton ve Oksijen)
 • Duygusal Arınma (EFT)
 • Sigara Bırakma Programı
Yorum yaz