Hakan Çoksüer - DoktorTakvimi.com
 • 1977 yılında Mardin’de doğdum. Türkçe ve İnglizceyi çok iyi konuşmaktayım.

 • Lise öğrenimimi İstanbul’da tamamladım.

 • 2001 yılında Trakya Üniversitesi’nden mezun olarak Tıp Doktoru ünvanını aldım. 2006 yılında İstanbul Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı ünvanını aldım.

 • İstanbul Zeynep Kamil Hastanesinde Pelvik rekonstrüksiyon cerrahi alanında eğitim alarak estetik jinekoloji ameliyatlara aktif olarak katıldım.

 • İstanbulda Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında yüksek lisans programına başladım.

 • İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Androloji bilim dalında erkek kısırlığı konusunda bilimsel çalışmalara katıldım.

 • 2008 yılında Dumlupınar Üniversitesi’nde Yardımcı Doçent olarak göreve başladım.

 • 2010-2011 yılları arasında Ankara GATA Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında Çalıştım.

 • Sonrasında Sağlık Bakanlığı onaylı Laparoskopi sertifikası aldım.

 • Ankara GATA Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim dalında Tüp Bebek Eğitimi Aldım.

 • 2012 yılında 6 aylık süre ile Akupunktur eğitimi aldım.

 • 2012 yılında Ankara Türk Hava Kurumu Üniversitesinde Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanında Yüksek Lisans diploması aldım.

 • 2013 yılında; İşletme yönetimi, İşletmelerde kriz yönetimi ve Liderlik yönetimi alanında 80’er saat eğitim alarak her 3 alanda da sertifika almaya hak kazandım.

 • 34 Yurtdışı 30 Yurtiçi yayınlanmış makalem mevcuttur.

 • İnfertilite alanında çok sayıda bilimsel kitap bölümlerim mevcuttur. Ulusal kongrelerde davetli konuşmacı olarak çok sayıda sunumlar gerçekleştirdim.

 • 2010-2013 yılları arasında Kütahya (TJOD) Türk Jinekoloji ve 0bstetrik Derneği Başkanı olarak görev yaptım.

 • 2012 yılında TJOD Kongresinde Polikistik Over Sendromu ile ilgili ikincilik ödülünü aldım.

 • Medikal Ozon Terapi Derneği Başkanı olan Prof. Dr. Nurettin Lüleci’nin koordinatörlüğünde medikal ozon terapi eğitimi alarak medikal ozon sertifikası aldım.

 • 2012 yılında dünyanın saygın kongrelerinden olan ESRE kongresinde polikistik over sendromu ile ilgili poster sunumum “Clinical Science Award” için ön elemede ilk 10’a seçildi.

 • Avrupa ülkelerinin saygın dergilerinden olan Archives of Gynecology and Obstetrics, gynaecology and obstetrics ve Gynecological Endocrinology gibi dergilerde infertilite ve jinekoloji alanında hakemlik yapmaktayım.

 • Obezite ve infertilite alanında çalışmalar yürütmekte olup, 2014 yılında obezite tedavisinde dünyanın 36 ülkesinde başarılı bir şekilde kullanılan ‘’metabolik balans’’ yönteminin Diyarbakır temsilcisi olarak seçildim.

 • Almanya’da progesteron hormonuyla ilgili eğitim aldım.

 • Üniversiteler arası kurulun, yapmış olduğu sınavı başarıyla tamamlayarak; Doçent Doktor ünvanını aldım.

 • Klinik psikoloji alanında Doktora programını tamamladım.

 • İnfertilite (kısırlık) alanı ile ilgili Avrupa ülkelerinin saygın dergilerinde yayınlanmış çok sayıda hem ulusal hem de uluslararası makalelerim mevcuttur.

 • Tüp bebekte stres ile baş edebilmek için “Stresi Akupunktur ile Yendim Tüp Bebeğe Hazırım” isimli kitabım yayınlandı.

 • Belli aralıklarla sağlıkla ilgili televizyon programları yapmaktayım.

 • Aynı zamanda gazete ve internet sitelerinde sağlıkla ilgili özellikle infertilite (kısırlık) ile ilgili yazılarım yayınlanmaktadır.

 • Doğurganlık beslenmesi ve annelik diyeti kitabım Türkçe ve İngilizce bir çok Avrupa ülkesinde yayınlandı.

 • Doğal Yöntemlerle Cinsiyet Belirleme İpuçları Kitabım birçok okuyucu tarafından büyük bir ilgiyle okundu. 

 • 2019 Yılında Profesörlük Unvanını aldım. 
kitap1111

Doç. Dr. Hakan Çoksuer hakkında Yayınları ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

Hakan Çoksüer - DoktorTakvimi.com

Anlaşmalı Kurumlar

sprite

Laboratuvarımız

Tüp bebek merkezlerinin en önemli yeri embriyoloji laboratuvarıdır. Burası yumurta ile spermin buluştuğu, döllenme ve bölünmenin gerçekleştiği, embriyonun anne adayına transferine kadar geliştirildiği yerdir.

Embriyoloji laboratuvarı gebelik oranlarının yüksek olmasını sağlayan en önemli faktördür. Venividi Hastanesi Tüp Bebek Merkezi embriyoloji laboratuvarı dünyada geliştirilmiş en son model cihazlarla ve teknolojiler ile donatılmıştır. Temel Amacımız sperm ve yumurta hücrelerine mümkün olduğunca vücut içindeki ortamın aynısını sağlayabilmektir. Laboratuvarımızda Hijyen ve Sterilizasyon çok büyük bir öneme sahiptir.

SGK İşlemleri

Aşağıda belirtilen tebliğdeki koşulları yerine getiren hastalar için devlet yardımına yakın indirim yapmaktayız.

Tüp bebek tedavisi öncesi işlemler;
(1) Tüp bebek tedavisi öncesi işlemlerin 23 yaşını doldurmuş, 39 yaşından gün almamış kadınlara uygulanması durumunda bedelleri Kurumca karşılanır.

(1) Her siklus için kadın hastalıkları ve doğum uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporu düzenlenecektir. Raporda, kaçıncı siklus olduğu belirtilecek ve gerekli ilaçlar kadın hastalıkları ve doğum uzman hekimi tarafından reçete edilecektir.

(2) Raporda; tanı, uygulanacak tedavi, kullanılacak ilaçların günlük ve maksimum dozları belirtilecektir.

(3) En fazla 2 (iki) siklus ve toplamda 3000 üniteye kadar kullanılacak gonadotropin bedelleri Kurumca karşılanır. İki uygulamadan (siklus) sonra yapılan klasik ovulasyon indüksiyonu tedavisi için uygulanan gonadotropin bedelleri ödenmez.

(4) Ovulasyon tetiklemesi için kullanılan Hcg (Human korionik gonadotropin) dozu, maksimum dozun dışında olup, 10000 üniteyi geçemez. Üriner Hcg kullanılması halinde rapor aranmaksızın reçete edilebilir.

İntra uterin inseminasyon (IUI)

(1) Tüp bebek tedavisi işlemleri için belirlenen kriterler, intrauterin inseminasyon (artifisiel inseminasyon) için de geçerlidir.

(2) Ovulasyon tetiklemesi için kullanılan Hcg (Human korionik gonadotropin) dozu, maksimum dozun dışında olup, 10000 üniteyi geçemez. Üriner Hcg kullanılması halinde rapor aranmaksızın reçete edilebilir.

Bir hastalığın tedavisi amacıyla uygulanan tüp bebek işlemleri

(1) Hasta çocuk sahibi olup, tedavisinin başka tıbbî bir yöntemle mümkün olmaması ve tıbben zorunlu görülmesi halinde bu çocuğun tedavisi amaçlı preimplantasyon genetik tarama yapılarak uygun kök hücre vericisi kardeş doğmasına yönelik olarak Kemik İliği Transplantasyon Merkezi bulunan üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucuları sağlık kurulları tarafından hasta çocuk adına düzenlenen bu durumların belirtildiği tıbbi genetik uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak yapılan tüp bebek tedavilerine ilişkin giderler Kurumca karşılanır.

(2) Aileler, söz konusu sağlık kurulu raporuna istinaden Kurumla sözleşmeli üremeye yardımcı tedavi merkezlerinden (tüp bebek merkezi) birine başvurabilirler.
(3) Tüp bebek tedavisinde kullanılacak ilaçlar, söz konusu sağlık kurulu raporuna istinaden tüp bebek tedavisinin yapıldığı üremeye yardımcı tedavi merkezi kadın hastalıkları uzman hekimlerince yazılacaktır. Her bir tüp bebek denemesine ilişkin olarak toplamda 3000 üniteye kadar kullanılacak gonadotropin bedelleri Kurumca karşılanır.
Diğer tüp bebek tedavisi işlemleri(1) Evli olmakla birlikte eşlerden herhangi birinin evlat edinilmiş çocukları hariç soybağı kurulmuş sağ çocuğunun olmaması koşuluyla genel sağlık sigortalısı kadın ise kendisinin, erkek ise bakmakla yükümlü olduğu karısının;
a) Yapılan tıbbî tedavileri sonrasında normal tıbbî yöntemlerle çocuk sahibi olamadığının ve ancak yardımcı üreme yöntemi ile çocuk sahibi olabileceğine dair sağlık kurulu raporu düzenlenmiş olması,
b) 23 yaşını doldurmuş, 39 yaşından gün almamış olması,c) Son üç yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınamamış olduğunun Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulları tarafından belgelenmesi,
ç) Uygulamanın yapıldığı merkezin Kurum ile sözleşmeli olması,
d) En az beş yıldır genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi olup, 900 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısının olması, şartlarının birlikte gerçekleşmesi halinde en fazla iki deneme ile sınırlı olmak üzere yardımcı üreme yöntemi tedavilerine ilişkin giderler Kurumca karşılanır.
(2) Kuruma devredilen sosyal güvenlik kurumlarınca daha önce ödenen tüp bebek tedavileri, işlem adetlerinin hesaplanmalarında dikkate alınır.
(3) Tüp bebek tedavisi için düzenlenecek sağlık kurulu raporu, bünyesinde kadın hastalıkları ve doğum kliniği ile üroloji kliniği (bünyesinde üroloji kliniği bulunmayan ancak, üroloji uzman hekiminin konsültan olarak görev yaptığı, eğitim veren kadın-doğum hastaneleri dâhil) bulunan üçüncü basamak sağlık kurumlarında iki kadın hastalıkları ve doğum uzman hekimi ve bir üroloji uzman hekiminin katılımı ile oluşturulan sağlık kurulları tarafından düzenlenecektir. Sağlık kurulu raporlarında, hasta yaşı, kimlik bilgilerinin yanında, tanı, endikasyon, uygulanacak tedavi, kullanılacak ilaçların günlük ve maksimum dozları da belirtilecektir.
(4) Sağlık kurulu raporlarında, son üç yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınamamış olduğunun belirtilmesi yeterli olup, ekinde veya raporda teşhise esas belge ve bilgiler ayrıca aranmayacaktır. Ancak bu belgelerin hasta dosyasında bulunması ve gerektiğinde ibraz edilmesi zorunludur. Ayrıca, evli çiftlerin çocuklarının olup olmadığı ile eşler için vukuatlı nüfus kayıt örneği, merkezde tutulan hasta dosyasında saklanacaktır.
(5) SUT eki ilaç listelerinde yer almak kaydıyla tüp bebek tedavisinde kullanılacak ilaçlar, sağlık kurulu raporuna istinaden tüp bebek tedavisinin yapıldığı üremeye yardımcı tedavi merkezi kadın hastalıkları uzman hekimlerince yazılacaktır.
(6) En fazla 2 (iki) siklus ve toplamda 6000 üniteye kadar kullanılacak gonadotropin bedelleri Kurumca karşılanacaktır.
(7) Tüp bebek tedavisine başlanan kadının deneme öncesi 39 yaşından gün almış olması durumunda, yardımcı üreme yöntemi tedavisine ait bedeller, tedaviye daha önce başlanmış olsa dahi Kurumca karşılanmaz.
Örnek; 08 Mart 1985 doğumlu kadının, tüp bebek tedavisi giderlerinin karşılanabilmesi için; 08 Mart 2008 tarihinden sonra, 08 Mart 2024 tarihinden önce tedavinin yapılmış olması gerekir.