Embriyogen

Embriyo kültür sıvısındaki GM-CSF growt factor (Embriyogen) sayesinde tekrarlayan gebelik kayıpları yaşamış hastalarda gebelik oranlarını arttırabildiği gösterilmiştir. GM-CSF, kliniğimizde tekrarlayan gebeliği kaybı yaşamış ve tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı yaşamış hastalarda gebelik şansını arttırmak için uygun hastalarda embriyogen rutin olarak kullanmaktayız.

Embriyogen hasta hasta gruplarında faydalıdır?

  • Tekrarlayan implantasyon başarısızlıkları
  • Tekrarlayan klinik gebelik kaybı/biokimyasal gebelik
  • Tekrarlayan düşükler
  • Açıklanamayan infertilite vakaları

Yapılan klinik çalışmalarda, bu hasta gruplarında embriyogen kullanımı gebelik oranlarını arttırdığı gösterilmiştir.

Yorum yaz