Erkek Infertilitesi ve Akupunktur Tedavisi

Çocukları olmayan çiftlerde kısırlığın yüzde 30’u erkeğe, yüzde 30’u kadına, yüzde 30’u ise hem erkek hem kadına bağlıdır. Yani kısırlığın en büyük sebeplerinden bir tanesinin erkek faktör olduğu bilinmektedir. Beslenme biçimi, enfeksiyon, varikosel ve metabolik gibi sebepler kısırlığa neden olabilmektedir. Gün geçtikçe de erkek kısırlığının arttığı görülmektedir. Buna bağlı olarak da erkek kısırlığında tedavi aşamaları günden güne değişmektedir. Yurt dışındaki yayınlar incelendiğinde akupunkturun erkek kısırlığına faydasının olduğu ve ciddi anlamda başarı oranlarını arttırdığına dair çalışmalar olduğu da görülmektedir. Erkek infertilitesi tedavisinde son 7-8 yıl içinde uygulanan teknikler ile hızlı bir ilerleme kaydedilmiştir.

Erkekte kısırlığın nedenleri

  • Testis gelişiminde görülen yetersizlik,
  • Hormonal bozuklukların bulunması,
  • Spermatik kordon genlerinin genişlemesi sonucu torbalar içeresinde varis oluşumu,
  • Aşırı içki ve sigara alışkanlığı,

Bazı ilaçların yan etkileri,

  • Şişmanlık,
  • Stres ve depresyon gibi ruh halleri,
  • Sperm kanallarının doğuştan yokluğu,
  • Sperm kanallarının herhangi bir enfeksiyon sonrası tıkanması,
  • Cinsel temas için yeterli sertliği elde edememe veya ilişkiyi sonlandırabilecek kadar koruyamama durumu (İmpotans),
  • Peniste doğuştan olan anatomik kusurlar

Sigaranın hem kadında hem erkekte döllenme kabiliyetini zayıflattığı bilimsel olarak tespit edilmiştir. Daha çocuk yaşta sigaraya başlayanlar için bu risk çok daha fazladır. Bu tür bağımlılık yapan maddeler üreme fonksiyonunu bozarak sperm üremesini köreltir.

Kısırlığın genelde biyolojik sebeplerden kaynaklandığı bilinmekle beraber psikilolojik ve depresyon geçirmiş kişilerde bu ruh haline bağlı olarak da yaşandığı klinik bulgularla anlaşılmıştır.
Akupunktur tedavisinin bu açıdan çok önemi vardır.

Akupunktur uygulaması ile yan etki hiç görülmemektedir. Burada uygulama alanlarına baktığımızda, ağrı, bel ağrısı, sinirlilik noktaları, psikiyatrik hastalıklar, nörolojik migren hastalıkları vb. birçok uygulama alanı bulunmaktadır. Fakat son yıllarda yapılan çalışmalarda erkek kısırlığı üzerinde çok önemli bir etkileri olduğu artık ortaya konulmuştur. Yapılan çalışmalarda hem spermin hareketini hem sperm sayısını, hem de sperm kalitesi üzerine olumlu etki yarattığı bulunmuştur. Buna bağlı olarak da gebelik oranlarının arttığı gözlenmektedir.

Şişmanlık, sigara kullanımı, stres, bağışıklık sisteminin bozulması ve hormonal bozukluklar erkek kısırlığında önemli faktörler arasındadır. Akupunktur da bunları azaltarak, hem şişmanlığı azaltarak, hem sigara kullanımını azaltarak hem stresi, hem bağışıklık sistemini güçlendirerek hem de hormonal dengeyi sağlayarak erkek kısırlığında pozitif bir etki oluşturmaktadır. Erkek sperminin artışına bağlı olarak hamilelik ihtimalinin de daha da arttığı görülmüştür.

Akupunktur tedavisi, kısırlık sorunu olan erkek hastaya mevcut tedavi yöntemleri arasında en etkili yaklaşımı sunar. Şöyle ki;

Erkekte sperm sayısını artırır ve hareketliliğine güç kazandırır. Canlılık kazandırır.
Hormonal sistemi düzelterek, sperm yapısındaki bozukluğu ortadan kaldırır,
Spermler üzerinde olumsuz etkide bulunabilecek zararlı salgıları hormonal tedaviyle durdurur.
Çocukluktan itibaren eğer geçirilmiş bir rahatsızlık varsa, bu sebeple bozulan immün sistemini ve vücuttaki denge sistemini düzenler. Böylece vücudu normal seviyeye getirir.

Eğer erkek sperm parametrelerinde herhangi bir değişiklik varsa sperm sayısı, sperm hareketi, sperm kalitesinde herhangi bir sıkıntı varsa, kaynağını araştırıp ona göre erkek hastalara rutin olarak akupunktur uygulanır. Bu hastalarda en az iki buçuk aylık akupunktur seansları uygulanır.

Yorum yaz