Erkek İnfertilitesinde Yeni Dönem “Sorp Testi”

Stres, düzensiz beslenme, hava kirliliği gibi sebepler spermlerin DNA yapısını bozabiliyor. Son dönemlerde klinik kullanıma sunulan SORP Testi sayesinde bu etkenlerin spermde oluşturduğu DNA’da meydana gelen hasarın boyutu tespit edilebiliyor. Böylece erkek kaynaklı problem saptanarak kişiye özel bir tedavi şekli belirleniyor ve baba olma şansı artırılıyor.

ERKEK İNFERTİLİTESİNE GENEL BAKIŞ
Dünyada ve ülkemizde çocuk sahibi olamayan çiftlerde problemin neredeyse yarısı erkek kaynaklıdır. Sperm hücreleri yeterli sayıda, hareketlilikte ve kalitede olmadığında, çiftlerin tedavileri ya yarım kalmakta ya da hüsranla sonuçlanmaktadır. Bu durum da çiftlere büyük zarar vermektedir.
İnfertilite konusunda çalışan uzmanlar, erkek kısırlığındaki sorunu belirleyebilmek için, rutin semen analizine başvurmakta ve bu analiz ile spermin varlığı, sayısı, hareketliliği ve bir takım şekil bozukluklarını değerlendirip erkeğin çocuk sahibi olabilme şansını ya da potansiyelini belirlemeye çalışmaktadırlar.
Sperm hücrelerinin sayı ve hareketlilik bakımından beklenen oranlardan oldukça düşük olduğu durumlarda farklı tedavi metotları tercih edilmektedir. Semen analizi, pek çok çiftin tanı ve tedavisinde yol gösterici olsa da, son dönemde yapılan çalışmalarda kısırlık problemi yaşayan erkeklerin %40’ına yakınında semen analizi sonuçları herhangi ciddi bir bulgu veya problem göstermeyebiliyor. Açıklanamayan kısırlık olarak tanımlanan bu çiftlerde, problemin net olarak tespit edilememesi nedeni ile peş peşe uygulanan benzer tüp bebek tedavileri de çiftler için ciddi maddi ve manevi yük oluşturabiliyor.

Yapılan çalışmalar göstermiştir ki erkek infertilitesini değerlendirirken erkeğin genel sağlık durumunun belirlenmesi tedavi açısından yol gösterici olmaktadır. Çünkü genel sağlık durumu kötüye giden erkeğin sperm sayısından hormonlarına kadar birçok değişkende negatif anlamda farklılıklar gözlenmektedir. Bu demektir ki, sadece rutin semen analizi ile değil bu analizin yanı sıra diğer değişkenlere de bakmak tedavi başarısı açısından önemli rol oynayacaktır.
Çağımızın en yaygın problemlerinden olan stres, sağlıksız beslenme ve gün içerisinde sosyal hayatta veya iş hayatında maruz kalınan ve sperm üretimini olumsuz olarak etkileyebilen kimyasal maddeler nedeni ile ciddi anlamda artabilen spermin genetik yapı hasarları yıllardır pek çok uzmanın gündeminde olup araştırmalara dâhil edilmiştir. Bu olumsuzlukların ortadan kaldırılması için, erkeğin tedaviye alınmadan önce hücre bazından genele doğru toksinlerden arınması sağlanmalıdır. Hayat tarzı değişikliği önerileri, takviye sağlık kürleri ve multivitamin içeren ürünler ile ortadan kaldırılmaya çalışılmalıdır. Bir nevi “detoks” programına alınması tedavinin başarılı olmasında önemli rol oynayacaktır.

SORP TESTİ İLE YENİ BİR DÖNEM…
Özellikle büyük şehirlerde yaşayan kişilerde yaygın olarak görülen stres, düzensiz beslenme ve çevresel toksinler spermlerin yapısını bozabilir, taşıdıkları DNA’ya hasar verebilir. Spermlerdeki bu bozukluğun başlıca nedeni, olumsuz koşullar nedeniyle spermin maruz kaldığı serbest oksijen radikallerindeki artmadır. DNA’da meydana gelen hasarın boyutunu tespit edebilmek ne yazık ki semen analizi (spermiogram) ile mümkün değil. Fakat son yıllarda klinik kullanıma sunulan SORP testi sayesinde, semen örneği sperm testi ile eş zamanlı olarak laboratuvar ortamında analiz edilebiliyor. Meninin içerdiği spermleri hasardan koruyabilme gücü (antioksidan potansiyeli) doğru ve güvenilir olarak ölçülebiliyor. Böylelikle rutin semen analizi işlemi sırasında çocuk sahibi olabilme yönünde yaşanan başarısızlıkların olası erkek kaynaklı nedenini saptayabiliyor ve birtakım olumsuzlukları önceden tahmin edebiliyoruz.
SORP testi, sperm hücrelerinin içinde bulunduğu koşulların, spermleri ne kadar sağlıklı şekilde muhafaza edebildiğini görmemizi sağlayan bir testtir. Diğer bir deyişle SORP, spermin genetik sağlığını dolaylı olarak tespit edebilmemizi, daha da önemlisi tedavi öncesinde spermin sağlığını arttırmak için herhangi bir destek tedavi gerekip gerekmeyebileceğini gösteren önemli bir testtir.
Erkek kaynaklı kısırlık sorunlarını tespit edebilmek için uzun yıllardır yaygın olarak sperm testi kullanılmaktadır. Sperm testi; spermleri sayı, hareketlilik ve şekil bozukluğu yönünden değerlendirebilmekle birlikte spermin taşıdığı olası genetik hasarları görme imkânı sunmaz. SORP testi ise çocuk sahibi olma yolunda çaba harcayan erkeklerde spermin taşıdığı DNA yapısında beklenenin üzerinde bir hasar bulunup bulunmayacağını tahmin etmemizi sağlar. Yüksek SORP testi değerlerine sahip hastalarda sperm kalitesini iyileştirmeye yönelik kişiye özel tedaviler uygulanarak çocuk sahibi olma şansı arttırılabilir. Kişiye özel uygun destek tedavileri ile de çiftleri doğal yollar ile veya tüp bebek tedavisi sonrası çocuk sahibi yapabilme şansını anlamlı derecede artırabilmek mümkündür.

SORP Testi Kimlere Uygulanır?
SORP testi uygulaması kolay ve sonuçları tedaviyi yönlendiren bir testtir. Aşağıdaki durumlarda hastalara uygulanacak SORP testi tanı ve tedavide etkin bir şekilde yol gösterici olabilmektedir:
• Erkeğe bağlı kısırlık
• Sebebi bilinmeyen kısırlık
• Tekrarlayan düşükler
• Tekrarlayan başarısız tüp bebek denemeleri
• Tedavi öncesi destek tedavisi planlaması

SORP Testi Nasıl Yapılır?
SORP testi semen analizi sırasında uygulanabileceği gibi tek başına da istenilebilmekte ve gerçekleştirilebilmektedir. Test hazırlığı ve test için örnek alınması sperm testi süreci ile aynıdır. Bu nedenle SORP testini yaptırmak isteyen hastalar aynı kural ve yollara uyarak örnek verirler.

SORP Testi Nerede Yapılır?
SORP testi her tüp bebek merkezinde uygulanmamaktadır. Özellikle erkek kaynaklı açıklanamayan kısırlık nedenini anlama ve en doğru tedaviyi belirleme avantajı sunabilen bu testi kliniğimizde uygulamaktayız. SORP testini, üreme bilimindeki gelişmeleri yakından takip ederek dünyanın sayılı merkezleri ile eşzamanlı olarak Diyarbakır’da bu testi uygulayan tek klinik olmaktan mutluluk duyuyoruz. Şimdilik dünyada sadece sayılı özel kliniklerde uygulanan bu testi çocuk sahibi olma yolunda bizi tercih eden çiftlerimize sunmaktan son derece mutlu ve gururluyuz.

Yorum yaz