Erkek kısırlığında PICSI DISH yöntemi

İnfertilite tedavisinde, tüp bebekle üreme teknikleri yaygın bir şekilde kullanılmasına rağmen, canlı doğum oranları hala istenilen seviyede değildir. Daha önceleri, spermin sadece babadaki genlerin embriyoya taşınmasında rol oynadığı düşünülüyordu. Günümüzde ise spermin birçok önemli rolünün olduğu, döllenmenin erken aşamaları, implantasyon ve daha ileri yaşam evrelerinde de etkilerinin olduğu anlaşılmıştır. Tüp bebek tedavilerinde başarının sağlanması kaliteli spermlerin seçilmesi ile mümkün olmaktadır. İyi kaliteli spermin seçiminde, hala klasik yöntemler kullanıldığı gibi geliştirilmiş olan ve hatta geliştirilen yeni yöntemler de mevcuttur. İnfertil çiftlerin tedavisinde gelişmiş sperm seçim yöntemlerinin kullanılmasına yoğun olarak ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle ağır erkek faktörü hastalarının tedavisi için ICSI (mikroenjeksiyon) yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Fakat DNA hasarlı spermler kullanıldığında sadece döllenme değil, embriyo gelişimi, implantasyon ve gebelik oranları da düşmekte, düşük oranları artmakta ve doğan bebeklerde ciddi sorunlar gözlenebilmektedir.

Pıcsı Dish Nedir Nasıl Uygulanır?

PICSI dish kabı, tabanında üç mikrodalga hyaluronon hidrojel eklenmiş bir malzemedir. Kadın yumurtasının çeperinde bulunan ve normal döllenme sürecinde olgun spermin doğal olarak bağlandığı hyaluronan denilen maddeyi içeren bir kaptır. Olgun ve DNA hasarı olmayan normal spermler bu kapta hyaluronana bağlanır ve bu bağlanmış spermler mikroenjeksiyon için seçilerek kullanılırlar. Spermi PICSI ile seçilmiş vakaların büyük çoğunluğunda spermin olgun, daha az DNA hasarı içerdiği ve daha az kromozom bozukluğu içerdiği yapılan araştırmalar tarafından gösterilmiştir.

Geleneksel ICSI (mikroenjeksiyon) uygulamalarında spermler mikroskop altındaki şekil ve hareketlerine göre seçilmektedir. DNA bütünlüğü ile ilgili herhangi bir seçim yapılamamaktadır.
İşte bu noktada PICSI, olgun spermlerin hyaluronan maddesine bağlanma özelliği sayesinde sperm seçiminde kullanılan bir araçtır. Doğal döllenmenin önemli bir seçim aşaması olan, spermin yumurtaya bağlanmasını taklit eder ve sperm hakkında değerli bilgiler verir. Bu bağlanma yeteneği yüksek olan sperm seçilerek mikroenjeksiyon işleminde kullanılmaktadır.

Sağlıklı Sperm Seçimi Kimlere Gerekmektedir?

  • Önceki uygulamalarında düşük döllenme oranı olan çiftlerde
  • Önceki uygulamalarında embriyo kalitesi düşük olan çiftlerde
  • Sperm morfolojisi kötü vakalarda
  • Sperm hareketi düşük vakalarda
  • Dondurulmuş düşük kaliteli spermlerin kullanılması gerektiğinde
  • Tekrarlayan gebelik kaybı olanlarda

Sağlıklı Sperm Seçiminde Gebelik Şansı Artar Mı?

Embriyo kalitesini belirleyen en önemli faktörlerden biri spermin kalitesidir. Mikroenjeksiyon için kullanılacak spermin seçimi hayati önem taşımaktadır. Döllenme kapasitesi en yüksek ve genetik olarak sağlam sperm seçilirse kaliteli, gebelik oranı en fazla olan embriyolar gelişir ve gebelik kaybı oranları da düşer.

Erkek kısırlığında sperm sayısı az olan, sperm bulunmayan veya diğer tedavi yöntemleri hamilelik elde edilemeyen çiftlerde günümüzde yeni tüp bebek yöntemleri ile yüksek başarı sağlanabilmektedir. Burada önemli olan az sayıda ve problemli olan eldeki mevcut spermleri en iyi tekniklerle seçerek mikroenjeksiyon yöntemi ile yumurtayı döllemek ve elde edilen iyi kalitede embriyolarla sağlıklı bebeklerin doğmasını sağlamaktır.

Yorum yaz