IMSI Tekniği – IMSI Yöntemi

ICSI (standart mikroenjeksiyon) işlemi için sperm hücreleri yaklaşık 400 kat büyütülerek değerlendirilir ve sperm hücreleri hareketlilik ve şekilsel özelliklerine göre seçilerek mikroenjeksiyon gerçekleştirilir. IMSI (intrasitoplazmik morfolojiye göre seçilmiş sperm enjeksiyonu) işlemi için ise sperm hücreleri yaklaşık 6000-8000 kat büyütülerek mikroenjeksiyon işlemi gerçekleştirilir. Başka deyişle, mikroenjeksiyon için sperm seçerken IMSI metodunda daha fazla büyütme kullanılır. IMSI metodu ile standart ICSI işlemi büyütmesinde fark edilemeyecek şekilsel sperm problemleri ayırt edilebilir. Her ne kadar IMSI metodu büyütmesinde fark edilebilecek sperm şekilsel problemlerin döllenme, embriyo kalitesi ve daha önemlisi eve canlı bebekle gitme oranları üzerinde etkisi tartışmalıdır. Çünkü 1990’lı yıllarda yapılmış öncü çalışmalarda çok nadir görülen ve spermlerin tamamını etkileyen sperm şekil bozuklukları dışında, genel olarak şekil bozukluğu ICSI ile döllenme ve gebelik oranlarında bir farklılık getirmemektedir.

IMSI metodunun standart ICSI uygulamasına üstünlüğü günümüzde tartışma konusudur. Seçilmiş olgularda (daha önceki tüp bebek uygulamalarında döllenme problemi yaşamış çiftler veya ağır sperm problemi olan olgular gibi) IMSI uygulanabilir.

Maalesef, sınırlı hasta grubunda bile etkisi tartışılır bir metot olan IMSI’nin bazı tüp bebek merkezleri tarafınca mucizevi bir metot olarak lanse edilmesini üzüntü ile izlemekteyiz.

Yorum yaz