Kadın Infertilitesi ve Akupunktur Tedavisi

Kadın Infertilitesi ve Akupunktur Tedavisi
Kısırlık, düzenli cinsel ilişkiye rağmen 1 yıl içinde gebelik olmaması olarak tanımlanır. Bayan yaşı 35 ve üzeri olgularda bu süre 6 ay olarak kabul edilmektedir.
İnfertilite tedavisi, aynı anda birçok mesele ile uğraşmayı gerektiren bir tedavi sürecidir. Bu dönemde yaşanan stresin infertiliteye neden olabileceği; infertilitenin ve bu süreçte yaşananların da depresyonu ve anksiyeteyi tetiklediği yapılan araştırmalarla ortaya konulmuştur. Stres bir yandan gebe kalma ve gebeliği sürdürme olasılığını azaltırken, diğer yandan çocuk sahibi olamamak da stresi artırabilmektedir. Yapılan çalışmalarda, çocuğu olmayan çiftler ile kanser ve AIDS hastaları karşılaştırıldığında benzer oranda kaygı ve depresyon görülmüştür.

Uzun bir süredir devam eden tüp bebek süreci ve getirdiklerinin stresi altında olan zihin, beden ve ruh, normal düzenine geri dönmekte zorlanmaktadır. Böylece bazı kronik ağrılar (migren, sırt, boyun ağrıları gibi) oluşabilmektedir. Bağışıklık sistemi zayıflamakta ve anne adayımız hastalıklara daha açık hale gelmektedir. Uyku problemleri, kronik yorgunluk, öfke, sinirlilik, özgüven kaybı, kendini yetersiz görmek, kendini beğenmemek, cinsel isteksizlik ve cinsellikten zevk almamak gibi sorunlar da ortaya çıkmaktadır.

Akupunktur Nedir?
Fonksiyon bozukluklarını ya da hastalıkları iyileştirmek ve vücut dengesinin yeniden oluşturulması için vücutta belirli özel noktalara iğne batırılarak uygulanan bir tedavidir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından kabul gören ve olumlu sonuçları kanıta dayalı tıpla ispatlanmış bilimsel bir tedavidir. Akupunktur Çin tıbbında yüzyıllardır kadın üreme sisteminin sorunlarında kullanılmaktadır.

İnfertilite Tedavisinde Akupunktur
Bilimsel çalışmalar stresin infertiliteye neden olabileceğini; infertilitenin ve bu süreçte yaşananların da depresyonu ve anksiyeteyi tetiklediğini göstermektedir. Bu süreçte uygulanacak akupunktur, anne adayının kaygılarını, korkularını ve stresini azaltarak daha huzurlu, rahat ve sakin bir tüp bebek süreci geçirmesine katkı sağlamaktadır. Akupunktur, limbik sistemi düzenleyici etkisi ile anne adayının stresle başa çıkmasına, zihinsel ve bedensel olarak dengesini sağlamasına destek olmaktadır. Ayrıca akupunktur, rahme giden kan akımını artırarak rahim kasılmalarını azaltmakta ve embriyonun rahme tutunması için uygun ortam oluşturmaktadır. Bununla beraber kadının sadece kaygıları, korkuları değil hormonal dengesizlikleri (kistik gelişimler, enfeksiyonlar vb.) tamamen düzeltilmeden iyileştirme mümkün olmamaktadır. Yani aslında, tüp bebek protokolleri öncesinde, mental, psikolojik ve fiziksel bozucu alanlarının tedavisi, asli görevimiz olan iyileştirmeyi mümkün kılmakta ve akupunktur, başarıyı artırmaktadır.
Akupunktur ayrıca, âdet düzensizliklerini ve menopoz şikâyetlerini giderdiğini, rahmin daha verimli hale gelmesini sağladığını, vücuttaki sistemlerin düzgün çalışmasını sağlayarak cinsel isteği de artırabilir.

Akupunktur ne zaman uygulanır?
Akupunktur tedavisi, tüp bebek tedavisinin en kritik aşaması olan ve belki de gebelik oranlarını doğrudan etkileyen embryo transferi aşamasında yapılmaktadır. Embryo transferinden önce 25 dakika ve transfer işlemi sonrasında 25 dakika olmak üzere toplam 50 dakikalık bir süreçtir. Bu yöntemin en önemli avantajı ağrısız bir uygulama olması ve hastayı işlemden önce rahatlatmasıdır. Bu nedenle stresin vücudunuzda yarattığı olumsuz değişikliklerin önlenmesi ve gebelik oranlarının artması sağlanmaktadır.

Akupunktur Etkisi Nasıl Gerçekleşir?
Belirli noktalara yapılan uyarı ile tüm vücutta beta-endorfin denen bir kimyasal maddenin salgılanması artmaktadır. Bu artış ile GnRH salınımı ve dolaylı olarak vücudun ürettiği steroit ve gonadotropin hormonlarının salgılanması artmaktadır. Akupunktur noktası uyarılınca buradan başlayan lokal hücresel uyarılar sinirsel iletişim yoluyla beyine ulaşır, beyinden de ilgili organlara gönderilir. Böylece vücudumuzda zaten var olan kimyasal maddeler, hormonlar, enzimler salgılanır ve bazı biyokimyasal-hücresel değişiklikler olur. Özellikle limbik sistem üzerindeki etkisi ile strese karşı dayanıklılığımızı artırmaktadır. Akupunkturun stresi azaltıcı ve antidepresan etkisi pek çok araştırmada gösterilmiştir. Ek olarak akupunktur uygulaması sonrasında uterusa olan kan akımını artar ve sonuç olarak rahimde gebeliğin oluşmasını kolaylaştıran koşullar sağlanır. Bütün bu değişiklikler sayesinde transfer edilen embryoların implantasyon oranı artmaktadır.

Vücut akupunkturuna ek olarak anne karnındaki cenini temsil eden “kulak akupunkturu” ile varlığı binlerce yıldan beri bilinen belirli noktalar uyarılır. Böylece, vücudumuzun “kendini iyileştirme gücü” harekete geçirilerek iyileşme sağlanır.

İnfertilite Tedavisinde Akupunktur’un Etkileri:
• Rahim kan akımını artırır, endometriumu (rahim içi dokusu) iyileştirir.
• GnRH, FSH, LH (üreme) hormonlarını düzenler, doğal yumurta gelişimini sağlar.
• Overlerin (yumurtalıklar) dengeli uyarılmasıyla yumurta kalitesini artırır.
• Tedavi sürecinde stresi, kaygı ve endişeyi azaltır.
• Rahim kasılmalarını azaltarak embriyonun tutunmasını sağlar.
• Bağışıklık sistemini dengeleyerek düşük tehlikesini azaltır.
• Hormonal tedavinin yan etkilerini azaltır.

Kısırlık Tedavisinde Akupunkturun Kullanımı Hakkındaki Bilimsel Çalışmalar
Tüp bebek uygulamalarında akupunkturun uygulanmasını güncel hale getiren ilk çalışma çalışma, Amerika Birleşik Devletlerinde 2002 yılında Dr. WE Paulus tarafından yapılan ve Fertility&Sterility isimli saygın bir tıp dergisinde yayınlanan bir araştırmadır. Bu çalışma ile akupunktur tedavisinin tüp bebek tedavisi yapılan çiftlerde gebelik oranlarını belirgin arttırdığının gösterilmesi ile Amerika’da tüp bebek kliniklerinde akupunktur uygulamaları giderek yaygınlaşan bir uygulama haline gelmiştir. Bu konu ile ilgili ciddi çalışmaları içeren ikinci bir makale yine 2006 yılında Fertility&Sterility dergisinde yayınlanmıştır. Bu makaledeki özellikle 2 tane çalışmada tüp bebek tedavisine alınan hastalara embryo transferi aşamasından hemen önce akupunktur yapılmasının klinik gebelik oranlarını arttırdığı gösterilmiştir. Bu çalışmalardan ilki Danimarka da toplam 273 hasta üzerinde yaptıkları ve akupunkturun tüp bebek tedavisinde gebelik oranlarını arttırdığını gösteren bir yayındır. Bu yayında akupunktur yapılan grupta klinik gebelik oranı %39 olarak saptanmış, akupunktur yapılmayan kontrol grubunda ise %24 olarak saptanmıştır. İkinci çalışma ise Almanya yapılmış olan bir çalışma olup toplam 225 hastada klinik gebelik oranı akupunktur yapılan hastalarda %33,9 olarak saptanmıştır. Bu çalışmalarda gösteriyor ki akupunktur tedavisi infertilite tedavisinde etkili ve başarılı bir tedavi yöntemidir.

Yorum yaz